Generalforsamling i Dansk Træklatreforening 2022

Kære medlemmer, Mød op til årets generalforsamling i Dansk Træklatreforening og få indflydelse og ansvar.

I år afholdes generalforsamlingen søndag d. 8. maj kl. 15 - 17 Sted: Houens Odde spejdercenter, Houens Odde 14-20, 6000 Kolding, (foreningen giver tilskud til transporten hvis flere kører sammen i samme bil)Tilmelding nødvendig: klik på tilmelding nederst i teksten.

Program:

kl. 12:30 - 15:00 gratis førstehjælpskursus opdatering for deltagere i generalforsamlingen særskilt tilmelding nødvendig 

kl. 15:00 - 17:00 Generalforsamling 

 

mail evt. forslag og dagsordenspunkter til os på kontakt@dansktraeklatreforening.dk

Dagsorden (jf. vedtægterne)

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (Morten/Bjarne) Bilag 1
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (Bjarne) Bilag 2
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
  1. Lodtrækning om vores grej blandt de fremmødte medlemmer. jf. beslutning på sidste generalforsamling
  2. Budgetforslag for 2023 Bilag 3
 5. Fastsættelse af kontingent. Foreslås uændret til 500 kr. pr. 5 år (100kr. pr. år). Opkræves altså kun hvert femte år.
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: Morten Helms Brask formand, Bjarne Christensen Kasserer er på valg. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer sendes til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor. Der foreslåes genvalg af revisor Jørgen R. Elkjær
 8. Eventuelt (her skal helst ikke være noget)

p.b.v. Morten Helms Brask, formand

 

Startdato: 
Søndag, 8 maj, 2022 - 15:00 til 17:00