Grundkursus i rekreativ Træklatring

Kursusvarighed: 
2 dage
Startdato: 
25-09-2021 til 26-09-2021
Underviser og Kursusleder: 

Kasper Palle Hansen

Kursuspris: 
kr.2000
Kursussted: 
Helsingør
Kontakttelefon: 
29918488
Kursusbeskrivelse: 

Grundkursus i Træklatring er Dansk Træklatreforenings grundkursus for folk der vil lære at klatre sikkert indenfor træklatring hvadenten der er tale om professionel eller fritids klatring. Kurset er kompetencegivende og således første trin i Instruktør-uddannelsen indenfor rekreativ træklatring.

Der udstedes kursusbevis såfremt kursus er tilfredstillende gennemført.

Download kursusoversigt her. 

 

Kursusindhold for Grundkursus

 

  • Toprebsklatring

Udstyrskendskab, knob og stik

Sikringsteknik

Taleprocedurer

Klatreteknik

 

  • Føring (førstemandsklatring)

Placering af mellemsikringer

Etablering af topsikring og standplads

Affirings- og rapellingteknik m. backup

 

  • Rebklatring med Gri Gri og Ascender

 

  • Teori:

Træets styrke og dimensioner

Træartskendskab

Adgangsregler i de Danske skove og naturarealer

Føring af Logbog på klatrede træer og på udstyret

Sikkerheds - instrukser og -regler ved klatrearrangementer

Sikkerhedstjek af udstyr

Opbevaring og vedligeholdelse af udstyr

 

Deltagerforudsætninger: 16 år (hvis du er under 18 år skal du have tilladelse hjemmefra) Du behøver ingen forudgående klatreerfaring for at deltage.

Holdstørrelse: 2-4 deltagere.