Instruktør eksamen

Kursusvarighed: 
1 dag
Startdato: 
23-06-2018
Underviser og Kursusleder: 

Knud Erik Nielsen

Kursuspris: 
kr.2400
Kursussted: 
Skanderborgvej 86, 8680 Ry
Kontakttelefon: 
22917434
Kursusbeskrivelse: 

Eksamen og certificering til træklatreinstruktør. Der deltager en censor fra Dansk Træklatreforening. Prøven består af en teoriprøve, en praktisk prøve, samt træartsbestemmelse og terrængennemgang. 

Førstehjælpskursus inden for de seneste to år obligatorisk.

Eksamen følger denne norm:

http://www.dansktraeklatreforening.dk/sites/default/files/offentligdokumentarkiv/Bilag/klatresamraad-norm-4-eksamensbeskrivelse-traeklatreinstruktoer-2013.pdf

Vejledning til den praktiske eksamen: http://www.dansktraeklatreforening.dk/Downloadmappe/Kompendier/vejledning_til_praktisk_eksamen_18-05-2013.pdf

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.