Referat fra generalforsamlingen 30 april 2017

Afholdt søndag d. 30. april 2017 kl. 13. - 17. i Stjernegruppens klubhus Sandhusvej 72, 5000 Odense C

Bjarne bød velkommen efter en times aktivitet i skoven, Hvor Carsten Moldt (TCI instructor) + hjælpere fra Stjernegruppen fortalte om TCI’s måde at klatre i træer på og facilitere en klatring for en gruppe totalt uerfarne(læs instruktører fra Dansk Træklatreforening) med DRT teknik. Tusind tak til Carsten og Stjernegruppen for en faglig, seriøs og underholdende indslag i generalforsamlingen. Alle fik et godt indtryk af denne måde at klatre i træer på.

 1. Valg af dirigent og referent.
  1. Dirigent: Claus Funk Østergaard
  2. Referent: Morten Helms Brask
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (Morten/Bjarne) Bilag 1. Der henvises til den skriftlige beretning, der var ikke nogen kommentarer til bestyrelsens arbejde.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (Bjarne) Bilag 2. Bjarne kommenterede årets underskud med at vores følordning for censorer og indkøb af udstyr var hovedårsagen.
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
  1. Ny norm for avanceret træklatrekursus. Orientering om status og anmodning om at deltage aktivt i udformningen af denne norm. Normen for avanceret træklatring blev godkendt, og træder i kraft når sikkerhedsgruppen har godkendt indholdet.
  2. Revision af kompendiet ? Nyt kompendie er på vej eller er udkommet i regi af Friluftsvejlederuddannnelsen på Kbh. universitet og Dansk Træklatreforening. Bjarne, Sten og Mathilde er i gang med en revision af kompendiet, det er færdigt i løbet af sommeren.
  3. Normer: Revision af gamle normer:? (Bjarne C.) På grund af problemerne med at få en godkendelse af normerne fra klatresamrådet, ændre vi hermed vores procedure for normer.
   1. Censorerne udarbejder normerne
   2. Sikkerhedsgruppen godkender normerne
   3. Klatresamrådet orienteres med høringsfrist.
  4. Klatresamrådsmøde: Hvad er status? (Morten Brask) Intet nyt at berette.
  5. Udarbejdelse af nyt opgavesæt til skriftlig eksamen (Morten H. Brask). Morten er ved at lave et sæt, som matcher formuleringen i det nye kompendie, der er ingen nye krav, kun lidt sprogudvikling.
  6. Klatreaktiviteter i 2017: (alle) Der laves en stribe workshops i den nye redning lokalt rundt om i landet. Censorerne stiller gerne op.
  7. Instruktørsamling i 2017? orientering (Bjarne) Den 23. september ved Lars Nyhuus Henriksen tilmelding og program ligger på hjemmesiden.
  8. Afvikling af revurderinger (Bjarne) Det fungerer fint, ikke alle sender ind, men de fleste af dem der sender ind har haft tilstrækkelig klatrerutine.
  9. Ændringer og omlægning af eksamenstilmeldingsproceduren (Bjarne). Ændringerne af proceduren fremgår af hjemmesiden, de største ændringer er at det nu kun er eksaminator der kan registrerer dokumenter til eksamen, derudover har PostNord lavet en meget ringe uddeling, så der er lidt længere frister.
  10. Ny norm og certificering i anvendelse af erhvervsmæssigt klatregrej (DRT teknik) i rekreative og pædagogiske sammenhænge. Der var en stor og lang debat, mest gående på om det var et krav for instruktører med DRT kursus for at kunne klatre med denne teknik, umiddelbart er der ikke nogen krav for at klatre med andre teknikker, så længe normer og almindelig praksis overholdes. men kursusbeviser er en nem måde at dokumentere kompetencer og erfaring på. Normen blev godkendt, og træder i kraft når sikkerhedsgruppen har godkendt indholdet.
  11. Anmodning om et anbefalingsbrev fra TCI i Danmark. Problemet var og er at nogle træklatrere (forhåbentlig ikke nogen af vores medlemmer) ikke anerkender at der er andre ligeså gode og sikre klatreteknikker. Det bunder i uvidenhed, men vi i træklatreforeningen vil såprøve at informere lidt bedre og i hvertfald appellere til at vores medlemmer tilgår andre træklatreteknikker med nysgerrighed frem for fordømmelse, kort sagt en anstændig opførsel. 
  12. Ansvarsforsikringen hvordan virker den (bestyrelsen) Informationen om vores nye forsikring blev modtaget super positivt, vi skriver på hjemmesiden hvilke fordele forsikringen har.
  13. Ændring af registrering og revurderings beløb fra 500 til 1000 kr. pr. 5 år. p.g.a. ansvarsforsikringspræmie m.v. Som i punkt 4.l, forklares vores markante prisstigning med at vi nu forsikre medlemmernes aktivitet, derfor blev det vedtaget med denne prisstigning.
  14. Forslag til ændring af vedtægter. Ændringerne blev vedtaget som forelagt i indkaldelsen, da der ikke var nok fremmødte, kan det først endelig vedtages på en kommende generalforsamling.
  15. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling på baggrund af ændringer af vedtægter. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at få godkendt nye vedtægter.
  16. Ny træklatreklub er startet. skal foreningen yde hjælp til den ? Generalforsamlingen vedtog at yde hjælp i form af Censor og eksamensgebyr, samt registreringsgebyr for 2 personer fra foreningen.
  17. Budget for 2017 (Bjarne). Budgettet blev vedtaget, dog med rettelse af 10 000,- til indkøb af grej fjernes.
 5. Fastsættelse af kontingent. Foreslåes ændret til 500kr. pr. 5 år (100kr. pr. år). Opkræves altså kun hvert 5. år. Vedtaget
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant: Lars Koch, Claus Funk Østergaard(genopstiller) og  supleanterne: Sten Skytte(genopstiller) og Lasse Mørch(genopstiller) er på valg. Desuden stopper Martin Machado i bestyrelsen og skal erstattes af en ny. Hvis nogen har lyst til at melde sig til en bestyrelsespost er de mere end velkomne. Martin Lotzkat har meldt sin interesse for en bestyrelsespost. Valgt som ovenfor beskrevet.
 7. Valg af revisor. Der foreslåes genvalg af revisor Jørgen Elkjær. Valgt

Eventuelt  Formanden opfordrede til at man gerne må melde sig som vært til den næste generalforsamling.

Start og Slutdato: 
Onsdag, 7 juni, 2017 til Tirsdag, 5 september, 2017