Forsikringer i foreningen

Dansk Træklatreforening har tegnet følgende forsikringer:

 1. Bestyrelsesansvar
 2. Erhvervs- og produktansvar
 3. Arbejdsskadeforsikring
 4. Instruktøransvar for censor og instruktører

Forsikringsprogrammet for foreningen skal sikre medlemmernes ansvar, når de instruerer til arrangementer, som ikke er underlagt anden ansvarsforsikring, samt når foreningens censorer eksaminerer instruktører. Formålet er, at foreningen får brugbart overblik over de forsikringsbare risici, som skal sikre medlemmerne i deres virke for foreningen.

  ​​​​​​Beskrivelse af forsikringerne:

  1) Bestyrelsesansvar

  • Bestyrelsesansvar er det ansvar fysiske personer har under udførelse af deres hverv som bestyrelsesmedlem.
  • Ledelsesansvaret er personligt og ubegrænset, hvilket vil sige, at man som leder kan blive erklæret personligt konkurs, hvis man bliver mødt med erstatningskrav og sagsomkostninger, som man ikke kan honorere.
  • Ansvaret er individuelt, men ledelsen kan blive kollektivt ansvarlig. Solidarisk hæftelse kan pålægges, og dermed kan man som leder komme til at hæfte for andre lederes fejl. Dette følger både af almindelige retsgrundsætninger og af selskabs- og fondslovgivningen, erstatningsansvarsloven og retspraksis.
  • Ansvarsgrundlag Ansvarsgrundlaget er generelt culpa, det vil sige en retsstridighedsvurdering af skyld efter en målestok, der tager udgangspunkt i, hvordan en almindelig person ville have forholdt sig i en given situation, medmindre der konkret findes særligt ansvarsgrundlag i gældende ret.

  2) Erhvervs- og produktansvar

  • Dækker imod berettiget erstatningskrav for person- og/eller tingsskade under udøvelse af arbejde for foreningen samt skade forvoldt af produkter solgt af foreningen.

  3) Arbejdsskadeforsikring

  • Den lovpligtige Arbejdsskadeforsikring skal oprettes på Censorer samt medhjælp til arrangementer i foreningen interesse.
  • Dækker disse ved ulykker, som sker i forbindelse med udøvelse af arbejde for foreningen.
  • Dækningen er op til 1600 timer pr. år

  4) Instruktøransvar for censorer og instruktører

  • Uheld som forårsager ting- og/eller personskade dækkes, hvor der kan påhvile en instruktør/censor et ansvar.
  • Forsikringen tegnes af foreningen, som også står for betalingen. Foreningens medlemmer, som er godkendte instruktører samt censorer, er omfattet.
  • Konsekvensen ved ikke at have en dækkende ansvarsforsikring er, at erstatningsansvar for ting- og/eller personskade falder tilbage på instruktøren privat eller foreningen.
  • Foreningen skal forholde sig til betaling af selvrisiko i en skadessituation. Selvrisiko udgør 50.000,-.

   

   

  Forsikringer der er fravalgt af foreningen: 

  1) Retshjælpsforsikring

  • Dækker sagsomkostninger ved retstvister, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.

  2) Netbanksforsikring

  • Mulighed for at sikre foreningen midler ved indbrud i Netbank via Hackerangreb.

  3) Løsøreforsikring

  • Kan omfatte foreningens løsøre, udstyr, it mv.
  • Såfremt foreningen ejer noget, som vurderes forsikringsbart.

  3) Ulykkesforsikring

  • Ulykkesforsikring er et privat anliggende, som individuelt vurderes.
  • Som forening har man mulighed for at oprette kollektiv ulykkesforsikring. Foreningen er blevet anbefalet ikke at påtage at tegne ulykkesforsikringer.
  • Anbefalingen herfra er, at foreningen fortsat oplyser deltagere om vigtigheden af at undersøge om deres egen ulykkesforsikring dækker under træklatring.