Velkommen til Dansk Træklatreforening

Her kan du finde information om rekreativ træklatring i Danmark, træklatreinstruktøruddannelsen, træklatreaktiviteter mm.

Medlemskab koster 100kr. pr. år der opkræves for 5 år af gangen. (Bliv medlem ved at oprette en ny konto)
Dansk Træklatreforening styrer registrering og administration af træklatreinstruktører og censorer, samt udarbejder Normer på træklatreområdet.
Klatresamrådet ( www.klatresamraadet.dk ) er et samråd der udveksler synspunkter på tværs af normer for vægklatring, klippeklatring og træklatring.