Nyheder fra Dansk træklatreforening

Instruktører der er medlem af foreningen er nu dækket af en fælles ansvarsforsikring

Dansk Træklatreforenings bestyrelse har tegnet en fælles ansvarsforsikring af alle aktive træklatreinstruktører i foreningen. Det betyder at du som træklatreinstruktør er dækket af en ansvarsforsikring når du fungerer som instruktør. Forsikringen dækker også hvis du f.eks. afholder lidt træklatring ved et fødselsdagsarrangement for dine børn.

Du er yderligere også dækket af en arbejdsskadeforsikring hvis du arbejder for Dansk Træklatreforening f.eks. som censor

Du har selvfølgelig stadig pligt til at:

Instruktørsamling i Dansk Træklatreforening 2017

Du indbydes hermed til en instruktørsamling i Dansk Træklatreforening (instruktørsamlingen er kun for medlemmer af foreningen og øvrige instruktører)

Tid: Lørdag d. 23. september kl. 10:00 - 22:00 med fælles aftensmad og mulighed for at overnatte til søndag d. 24.
Sted: Torupvej 4, 8654 Vrads (Ursus Outdoor)
Pris: 300 kr pr. person(medlem) ikke medlemmer koster 600 kr. 

Program: