Nyheder fra Dansk træklatreforening

Udbudsmateriale til etablering af klatrebane i Søndermarken

Kære Dansk Træklatreforening, Slots- og Kulturstyrelsen har fået dispensation til at etablere en prøvestrækning på en klatrebane i Søndermarken. Vi har udarbejdet et udbudsmateriale, da vi gerne vil finde en lejer, der vil etablere og drive banen. Måske er det noget for ét af jeres medlemmer at se nærmere på? Materialet kan findes her:

https://slks.dk/omraader/slotte-og-ejendomme/udlejning/klatrebane-i-soendermarken/

117 instruktørlicenser udløber i 2019

Hvis din Træklatreinstruktør licens udløber i løbet af 2019 (kig på dit instruktørkort) og du gerne vil bevare din status som træklatreinstruktør så skal du revurderes i løbet af 2019.

Hvis du ikke bliver revurderet inden 1. jan. 2020, vil du kun kunne blive instruktør igen, ved fornyet deltagelse i en eksamen.

For at blive revurderet i løbet af 2019 skal du snarest og inden 1. december 2019: