Generalforsamling i Dansk Træklatreforening 2024

Kære medlemmer, Mød op til årets generalforsamling i Dansk Træklatreforening og få indflydelse og ansvar.

I år(2024) afholdes generalforsamlingen søndag d. 14. april kl. 12 - 14 Sted: Langå Camping Skovalle 16 8870 Langå, (foreningen giver tilskud til transporten hvis flere kører sammen i samme bil)Tilmelding nødvendig: klik på tilmelding nederst i teksten.

Program:

mail evt. forslag og dagsordenspunkter til os på kontakt@dansktraeklatreforening.dk

Dagsorden (jf. vedtægterne)

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (Lasse/Bjarne) Bilag 1
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (Bjarne) Bilag 2
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:
  1.  
  2. Budgetforslag for 2024 (Bilag ?)
 5. Fastsættelse af kontingent. Foreslås uændret til 500 kr. pr. 5 år (100kr. pr. år). Opkræves altså kun hvert femte år.
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: Morten Helms Brask og Bjarne Christensen er på valg. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer sendes til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor. Der foreslåes genvalg af revisor Jørgen R. Elkjær
 8. Eventuelt (her skal helst ikke være noget)

p.b.v. Lasse B. Hansen, formand

 

Startdato: 
Søndag, 14 april, 2024 - 12:00 til 14:00