Covid 19 anbefalede forholdsregler ved træklatreaktiviteter

Træklatring kan gennemføres under følgende anbefalinger:

  • Overhold myndighedernes retningslinjer
  • Hold afstand så vidt muligt
  • sprit hænder af jævnligt
  • Klatre så vidt muligt med en fast makker 
Start og Slutdato: 
Torsdag, 21 maj, 2020 til Onsdag, 19 august, 2020