Eksamen i træklatring

Kursusvarighed: 
1 dag
Startdato: 
19-06-2021
Underviser og Kursusleder: 

Patrick Salomon Timmner

Kursuspris: 
kr.3490
Kursussted: 
Blokhytten, Kildesvinget 36, Ballerup
Kontakttelefon: 
20914143
Kursusbeskrivelse: 

Eksamen for træklatreinstruktører

 

Læs mere om kurset på http://www.klatreklar.dk/klatrekurser/traeklatring-instruktoer-eksamen/

Din tilmelding skal bekræftes for at være gældende.
Kurset koster 3490,-/pers. (inkl. registrering hos dansk træklatreforening svarende til 1000,- kr.)

 

Hele eksamen, både den teoretiske og praktiske del, vil foregå ved Blokhytten, Kildesvinget 36, 2750 Ballerup.

Selve eksamen starter kl. 9:00, men jeg vil være til stede en time før, for at kunne svare på de sidste og afgørende spørgsmål.

Her har du lidt information omkring hvordan dagen kommer til at gå.

 

Den teoretiske eksamen.

I får udleveret hver en prøve med ca. 50 spørgsmål stillet ud fra kompendiet.

Spørgsmålene er multiple choice, med 3 valgmuligheder, her af kan der være enkelte spørgsmål med flere korrekte svar.

 

Selve prøven tager 20 minutter, og det er ikke tilladt at snakke undervejs.

Når tiden er gået, gennemgås alles resultater, mens det første hold forbereder sig til den praktiske eksamen.

For at kunne komme videre til den praktiske prøve, skal man opnå et resultat på mindst 80% rigtige svar i den teoretiske prøve.


Den praktiske eksamen.

Her skal i vise at i har rutine og overskud når eksamens øvelsen gennemgås.

I skal gennemføre forløbet to og to, men ikke i fællesskab, der eksamnieres 1 person af gangen.

Alt hvad der vises under forløbet, betragtes som vist i et undervisningsforløb-

I har hver især 1 time til at gennemføre forløbet.

Opstår der nogle sikkerhedsmæssige fejl undervejs, bliver eksamen afbrudt, og aspiranten bliver bedt om at pakke sammen.

 

Når den praktiske eksamen er gennemført inden for den afsatte tid, gør den næste sig klar, mens eksaminator og censor tager en fælles vurdering af forløbet, er der uoverensstemmelser, har censor det afgørende ord.

 

Biotopkendskab.

Her skal i enkeltvis ved en gåtur i eksamens området med eksaminator og censor,

vise kendskab til de almindeligst forekommende træarter i Danmark.

I skal kunne genkende mindst 70 % af følgende træarter/slægter:

Gran, douglas, fyr, lærk, pil, poppel, el, røn, ask, bør, eg, ahorn, birk, hestekastanie og lind.

I skal uden at tøve kunne udpege bøg, eg og ahorn, samt forklare hvorledes man kan genkende arterne.

I skal kunne redegøre for træarternes egnethed til klatring, og hvordan man kan vurdere grenes vitalitet og styrke.

Der skal kunne påpeges evt. skavanker ved træerne. der kan gøre dem uegnet til klatring,

og i skal kunne tage en vurdering af om området er egnet til afholdelse af et træklatrearrangement.

 

Efter endt eksamen, får alle der har bestået udleveret deres eksamens bevis.

Der bliver takket af, og alle får information om evt. videre forløb.

 

Dagens tider og gang kan variere meget, efter erfaringsniveau og antal beståede undervejs.

Derfor er det ikke muligt at sætte præcise tider af for afholdelse og afsluttelse af prøverne efter den teoretiske del.


I skal sætte hele dagen af, og forvente at alle er på pladsen fra kl. 9:00 til 15:00
Kom i god tid, da der ikke tages hensyn til at komme for sent.

I skal selv medbringe alt nødvendigt klatreudstyr, og evt. forplejninger til dagen.