Grundkursus i rekreativ Træklatring

Kursusvarighed: 
2 dage
Startdato: 
27-04-2023 til 28-04-2023
Underviser og Kursusleder: 

Bjarne Christensen

Kursuspris: 
kr.2200
Kursussted: 
Jægersborg Hegn Kgs. Lyngby
Kontakttelefon: 
41113229
Kursusbeskrivelse: 

Kursusvarighed: 2 dage, begge dage fra kl. 8:00 - 16:00

Deltagerforudsætninger: Alder over 15 år. En rimelig normal fysik og sund psykisk tilstand. Deltagere under 18 skal have forældres tilladelse. Klatregrej kan lejes/lånes, men man er velkommen til at medbringe eget udstyr.

Deltagerantal: 2-8 ved mere end 8 deltagere vil der være flere instruktører tilknyttet  kurset.

Indhold:

  Praktisk træning:

 • Toprebsklatring
  • Udstyrskendskab og håndtering
  • Sikringsteknik
  • Taleprocedurer
  • Klatreteknik
 • Føring (førstemandsklatring)
  • Placering af mellemsikringer
  • Etablering af topsikring
  • Træets styrke og dimensioner
 • Abseilteknik
 • Træartskendskab

  Teori:

 • Adgangsregler i de Danske skove og naturarealer.
 • Føring af Logbog på klatrede træer og på udstyret.
 • Vedligeholdelse af udstyr
 • Sikkerhedstjek af udstyr
 • Opbevaring af udstyr

Evaluering: Afsluttes evt. med standpunktsprøve eller mundtlig vurdering.

Kursusbevis: udstedes hvis kurset er gennemført tilfredsstillende.

Teoretisk grundlag:

 • Norm for begynderkursus kan ses her
 • Kompendium i Træklatring kan hentes her

Kursets gennemførelse: Gennemføres ved minimum 2 betalende kursister. Kurset foregår udendørs.

Træklatreinstruktøruddannelsen: kurset er 1. del af træklatreinstruktøruddannelsen. hvis hele instruktøruddannelsen ønskes skal man også tilmelde sig kurserne Instruktør I og Instruktør II samt eksamen.

Tilmelding: kontakt@raadvadtraepleje.dk eller 41113229