Grundkursus i rekreativ Træklatring

Kursusvarighed: 
2 dage
Startdato: 
28-04-2022 til 29-04-2022
Underviser og Kursusleder: 

Bjarne Christensen

Kursuspris: 
kr.1900
Kursussted: 
Jægersborg Hegn Kgs. Lyngby
Kontakttelefon: 
41113229
Kursusbeskrivelse: 

Kursusvarighed: 2 dage, begge dage fra kl. 8:00 - 16:00

Deltagerforudsætninger: Alder over 15 år. En rimelig normal fysik og sund psykisk tilstand. Deltagere under 18 skal have forældres tilladelse. Klatregrej kan lejes/lånes, men man er velkommen til at medbringe eget udstyr.

Deltagerantal: 2-8 ved mere end 8 deltagere vil der være flere instruktører tilknyttet  kurset.

Indhold:

  Praktisk træning:

  • Toprebsklatring
    • Udstyrskendskab og håndtering
    • Sikringsteknik
    • Taleprocedurer
    • Klatreteknik
  • Føring (førstemandsklatring)
    • Placering af mellemsikringer
    • Etablering af topsikring
    • Træets styrke og dimensioner
  • Abseilteknik
  • Træartskendskab

  Teori:

  • Adgangsregler i de Danske skove og naturarealer.
  • Føring af Logbog på klatrede træer og på udstyret.
  • Vedligeholdelse af udstyr
  • Sikkerhedstjek af udstyr
  • Opbevaring af udstyr

Evaluering: Afsluttes evt. med standpunktsprøve eller mundtlig vurdering.

Kursusbevis: udstedes hvis kurset er gennemført tilfredsstillende.

Teoretisk grundlag:

  • Norm for begynderkursus kan ses her
  • Kompendium i Træklatring kan hentes her

Kursets gennemførelse: Gennemføres ved minimum 2 betalende kursister. Kurset foregår udendørs.

Træklatreinstruktøruddannelsen: kurset er 1. del af træklatreinstruktøruddannelsen. hvis hele instruktøruddannelsen ønskes skal man også tilmelde sig kurserne Instruktør I og Instruktør II samt eksamen.

Tilmelding: kontakt@raadvadtraepleje.dk eller 41113229