Instruktør modul II/Brush up kursus

Kursusvarighed: 
1 dag
Startdato: 
19-09-2024
Underviser og Kursusleder: 

Bjarne Christensen

Kursuspris: 
kr.1100
Kursussted: 
Jægersborg Hegn/Kgs. Lyngby
Kontakttelefon: 
41113229
Kursusbeskrivelse: 

Formål: Instruktør modul II hænger sammen med instruktørmodul I og eksamen hvor det endelige mål er en uddannelse som træklatreinstruktør. Kurset kan også tages hvis man har været instruktør og gerne vil opdateres til ny eksamen.

Kursusvarighed: 1 dag, fra kl. 8:00 - 16_00

Deltagerforudsætninger: Alder over 18 år. En rimelig normal fysik og sund psykisk tilstand. Eget Klatregrej skal medbringes og et af nedenstående krav skal være opfyldt:

 1. Gennemført grundkursus og instruktørkursus modul I, eller
 2. skriftlig Anbefaling af eksamensdeltagelse fra anden godkendt instruktør, eller
 3. tidligere instruktører der skal have en opfriskning af eksamenspensum/revurderes, eller
 4. Har anden relevant klatremæssig baggrund og i samråd med instruktøren skal vurderes af instruktøren om en deltagelse i eksamen kan anbefales.

Deltagerantal: 2-6 ved mere end 6 deltagere vil der være flere instruktører tilknyttet  kurset.

Indhold:

  Praktisk træning:

 • Eksamenstræning
 • Repetition af ønskede emner
 • Træarts- og biotopkendskab

  Teori:

 • Gennemgang af relevante normer og teoretiske emner
 • Kontrol af logbøger

 

Evaluering: Afsluttes med mundtlig vurdering af egnethed for videre deltagelse i eksamen.

Kursusbevis: Kursusbevis for det samlede instruktørkursus og anbefaling til deltagelse i eksamen kan udstedes hvis det ønskes og instruktøren finder kursisten egnet. Kursusbevisudstedelsen er ikke relevant hvis kursisten skal deltage i eksamen i nærmeste fremtid.

Teoretisk grundlag:

 • Norm for afholdelse af åbne arrangementer 
 • Norm for træklatreinstruktør 
 • Norm for eksamensafholdelse 
 • Kompendium i Træklatring
 • Vejledning til den praktiske eksamen 

Alle dokumenter kan downloades på Dansk Træklatreforenings hjemmeside https://dansktraeklatreforening.dk/download 

Kursets gennemførelse: Gennemføres ved minimum 2 betalende kursister. Kurset foregår udendørs. Egen forplejning medbringes.

Tilmelding: kontakt@raadvadtraepleje.dk eller 41113229