Instruktørkursus modul 1

Kursusvarighed: 
2 dage
Startdato: 
11-09-2021 til 12-09-2021
Underviser og Kursusleder: 

Kaj Jørgensen

Kursuspris: 
kr.2200
Kursussted: 
Skovalle 16, 8870 Langå
Kontakttelefon: 
51861727
Kursusbeskrivelse: 

Eksamensforberedende træklatreinstruktørkursus modul 1
Kurset er kompetencegivende til træklatreinstruktør modul 2
Forudsætninger: Begynderkursus i træklatring eller tilsvarende kompetencer
Husk tilmelding til kursus modul 2
Indhold:
Grej, knob og stik
Gennemgang og træning i praktisk prøve
Teori
Træartskendskab og adgangsregler
Forsikring, jura og ansvarsforhold
Der kan overnattes i eget telt på campingplads og der er fuld forplejning på kurset
I kan forberede Jer ved at gå ind på dansktraeklatreforening.dk hjemmesiden og downloade
kompendie og normer og læse det igennem inden kurset.
Normer:
http://dansktraeklatreforening.dk/sites/default/files/KlatreSamraad-norm...
atring.pdf
Kompendie: http://dansktraeklatreforening.dk/download (kompendie og vejledning til
eksamen)
Regler for brug af naturen:
http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Foldere/Vejledning/Naturen_maa_g...
Træarter:
http://ipaper.ipapercms.dk/Naturskolen/NaturskolensTraeerBilledbogfordey...
Tilmelding til eksamen:
For at kunne gå til eksamen skal man have sat topsikring i minimum 20
forskellige træer, have haft grupper med ud og fungeret som instruktør.
Der skal afleveres logbog over det og gyldigt 1.hjælpsbevis skal fremvises.
Den teoretiske eksamen indeholder 51 spørgsmål - 80 % skal være rigtige og en
tur med udpegning af træer man skal kunne angive navne og styrkeklasse på.
Den praktiske eksamen må tage 60 minutter.
Læse mere på http://www.dansktraeklatreforening.dk om eksamen og vejledning til eksamen
logbog og kopi af gyldigt førstehjælpsbevis - alt
i PDF-format mailes til kajakaj@gmail.com senest 3 uger inden eksamen
Derudover billede i JPG-format 200 dpi.
Blanket til logbog hentes på: http://dansktraeklatreforening.dk/download