Instruktørkursus modul 2

Kursusvarighed: 
2 dage
Startdato: 
05-06-2021 til 07-06-2021
Underviser og Kursusleder: 

Kaj Jørgensen

Kursuspris: 
kr.2200
Kursussted: 
Skovalle 16, 8870 Langå
Kontakttelefon: 
51861727
Kursusbeskrivelse: 

Eksamensforberedende træklatreinstruktørkursus modul 2

Indhold:

Grej, knob og stik

Gennemgang og træning i praktisk prøve

Teori

Træartskendskab og adgangsregler

Forsikring, jura og ansvarsforhold

Der er fuld forplejning på kurset

 

Husk tilmelding til kursusmodul 1

 

I kan forberede Jer ved at gå ind på dansktraeklatreforening.dk hjemmesiden og downloade kompendie og normer og læse det igennem inden kurset.

Normer: http://dansktraeklatreforening.dk/content/normer
Kompendie: http://dansktraeklatreforening.dk/download (kompendie og vejledning til eksamen)

Tilmelding til eksamen:

For at kunne gå til eksamen skal man have sat topsikring i minimum 20
forskellige træer, have haft grupper med ud og fungeret som instruktør.
Der skal afleveres logbog over det og gyldigt 1.hjælpsbevis skal fremvises.
Den teoretiske eksamen indeholder 51 spørgsmål - 80 % skal være rigtige og en
tur med udpegning af træer man skal kunne angive navne og styrkeklasse på.
Den praktiske eksamen må tage 60 minutter.
Læse mere på http://www.dansktraeklatreforening.dk om eksamen og vejledning til eksamen

Logbog og kopi af gyldigt førstehjælpsbevis - alt i PDF-format mailes til kajakaj@gmail.com senest 3 uger inden eksamen
Derudover billede i JPG-format 200 dpi.
Blanket til logbog kan hentes på: http://dansktraeklatreforening.dk/download