Instruktørkursus modul 2

Kursusvarighed: 
2 dage
Startdato: 
03-06-2023 til 04-06-2023
Underviser og Kursusleder: 

Kaj Jørgensen

Kursuspris: 
kr.2200
Kursussted: 
Skovalle 16, 8870 Langå
Kontakttelefon: 
51861727
Kursusbeskrivelse: 

Eksamensforberedende træklatreinstruktørkursus modul 2

Kurset er kompetencegivende til at deltage i eksamen for træklatreinstruktører

Forudsætninger: Deltagelse i træklatreinstruktør modul 1

Husk tilmelding til kursusmodul 1

 

Indhold:

Grej, knob og stik

Gennemgang og træning i praktisk prøve

Teori

Træartskendskab og adgangsregler

Forsikring, jura og ansvarsforhold

Der kan overnattes i eget telt eller hytte på Langå Camping GudenåPladsen/Langå camping - Kontakt (langaa-camping.dk)

Der er fælles frokost på kurset

I kan forberede Jer ved at gå ind på dansktraeklatreforening.dk hjemmesiden og downloade kompendie og normer og læse det igennem inden kurset.

Kompendie: http://dansktraeklatreforening.dk/download (kompendie og vejledning til eksamen)
 

Tilmelding til eksamen:

For at kunne gå til eksamen skal man have sat topsikring i minimum 20
forskellige træer, have haft grupper med ud og fungeret som instruktør.
Der skal afleveres logbog over det og gyldigt 1.hjælpsbevis skal fremvises.
Den teoretiske eksamen indeholder 55 spørgsmål - 80 % skal være rigtige og en
tur med udpegning af træer man skal kunne angive navne og styrkeklasse på.
Den praktiske eksamen må tage 60 minutter.
Læse mere på http://www.dansktraeklatreforening.dk om eksamen og vejledning til eksamen

Tilmeldingsblanket, CV, logbog, fuldmagt og fremsendes kopi af gyldigt førstehjælpsbevis - alt i PDF-format mailes til kajakaj@gmail.com senest 3 uger inden eksamen
Derudover billede i JPG-format 200 dpi.
Blanketter til logbog kan hentes på: http://dansktraeklatreforening.dk/download

 

Pris 2200 kr (Uden DGI-medlemsskab 2900 kr.)