Nyhedsbrev fra Dansk Træklatreforening marts 2022

FEJL i udsendelsen af indkaldelsen til revurdering af beviser der udløber i 2022 

Der skulle retteligt have stået "Hvis du ikke bliver revurderet inden 1. jan. 2023"

Beklager trykfejlen.


Generalforsamling i Dansk Træklatreforening afholdes søndag d. 8. maj kl. 15 - 17 Sted: Houens Odde spejdercenter, Houens Odde 14-20, 6000 Kolding, (foreningen giver tilskud til transporten hvis flere kører sammen i samme bil) Tilmelding nødvendig

Mail evt. forslag og dagsordenspunkter til os på kontakt@dansktraeklatreforening.dk

Dagsordenen indeholder foreløbig bl.a. følgende punkter:

 • Forslag fra medlemmer og bestyrelse:
  1. Lodtrækning om vores grej blandt de fremmødte medlemmer. jf. beslutning på sidste generalforsamling
  2. Deltagelse med en aktivitetsstand ved WM i træklatring i Fælledparken kbh. d. 10.-11. september 2022
  3. Budgetforslag for 2022

Instruktørsamling i Dansk Træklatreforening 2022

Du indbydes hermed til en instruktørsamling i Dansk Træklatreforening (instruktørsamlingen er kun for medlemmer af foreningen)

Tid: Lørdag d. 7. maj kl. 10:00 - søndag d. 8. maj kl. 12:00 incl. frokost og med fælles aftensmad kl. 18:00 og mulighed for at overnatte til søndag d. 8. maj 

Sted: Houens Odde spejdercenter; Houens Odde 14-20, 6000 Kolding 

Pris: Gratis for medlemmer

Program ser foreløbig sådan her ud:

Lørdag:

 • 10.00-11:00: velkomst, kaffe og rundstykker. Præsentation og afstemning af forventninger og ønsker til aktiviteter på dagen. Orientering fra Foreningen.
 • 11.00-12:00: Aktiviteter efter indsendte ønsker
  • Alternative redningsteknikker
  • Demo af  emner fra kurset avanceret træklatring
 • 12.00-13:00: Frokost ("flydende")
 • 13.00-18:00: Aktiviteter med indlagt "flyvende" kaffe og kage.
 • 18.00: fælles middag og hygge

Efter middagen er der mulighed for at tage hjem eller blive til røverhistorier og overnatning (evt. i højden). Husk også muligheden af at deltage i foreningens generalforsamling dagen efter og at der så også er mulighed for et gratis opdateringskursus i førstehjælp (husk tilmelding)

Program Søndag:

 • 08.00-09:00: fælles Morgenmad og briefing
 • 09.00-11:00: Aktiviteter.
 • 11.00-12;00: Frokost og evaluering

Indsend yderligere forslag til kontakt@dansktraeklatreforening.dk

Tilmelding: Tilmelding via formular på Dansk Træklatreforenings hjemmeside. Sidste frist for tilmelding er d. 1. maj 2022. Meld til i god tid

Yderligere oplysninger: Kontaktperson: Lasse B. Hansen email: hansen.lasse@hotmail.com 

Bemærk! Arrangementet bliver kun gennemført hvis der er over 10 tilmeldinger.


Aktivitetsstand ved Verdensmesterskaberne i træklatring

Dansk Træklatreforening er inviteret til at deltage med en aktivitetsstand ved verdensmesterskaberne i professionel træklatring som afholdes i Fælledparken i København weekenden fra d. 10. til d. 11. september 2022.

Læs mere på hjemmesiden under generalforsamlingens bilag 4

---------------------------------------------------------------------------------------------

Gratis repetitionskursus i førstehjælp for deltagere i generalforsamlingen

Dato: 08-05-2022 kl. 12:30 - 15:00 Generalforsamlingen starter kl. 15:00

Tilmeld dig generalforsamling her: Tilmelding generalforsamlingen

Og førstehjælpskursus her: Tilmelding førstehjælpskursus


DGI Storkøbenhavn har lavet nogle nye videoer omkring træklatring:

https://www.youtube.com/watch?v=x6FnqkbzkU4&list=PLEgHi5tgtkfcciovbZqTTtlH3LwhToRf1


Førstehjælpsbeviser:

Alle instruktører skal huske at førstehjælpsbeviser skal opdateres hvert 2. år.

Fra 1. januar 2019 skal instruktører ikke længere indsende opdaterede beviser

 • men det er jo stadig instruktørens eget ansvar at være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis. I værst tænkelige situation vil vores kollektive ansvarsforsikring ikke dække hvis man som ansvarlig instruktør ikke er i besiddelse af et opdateret førstehjælpsbevis!!
 • Ved eksaminationen af nye instruktører er det eksaminators ansvar at han har set aspiranternes førstehjælpsbeviser og skrevet datoen på beviset ind i eksamensbestillingsformularen til foreningen.

Årsagen til ændret procedure er: Indlevering og opdatering af førstehjælpsbeviser er et problematisk og tidskrævende arbejde. Problematisk fordi der findes cpr. Numre på beviserne og tidskrævende fordi registreringen og udsendelse af remindere på opdatering er tidskrævende.


117 træklatre-instruktørlicenser udløber i 2022

Hvis din Træklatreinstruktør licens udløber i løbet af 2022 (kig på dit instruktørkort) og du gerne vil bevare din status som træklatreinstruktør så skal du revurderes i løbet af 2022.

Hvis du ikke bliver revurderet inden 1. jan. 2023, vil du kun kunne blive instruktør igen, ved fornyet deltagelse i en eksamen.

For at blive revurderet i løbet af 2022 skal du snarest og inden 1. december 2022:

 • Indsende detaljeret klatrelogbog for de sidste 5 år (2018 – 2022) Logbogen skal indeholde oplysninger om alle aktiviteter der har relation til klatring.
 • Indsende gyldigt 1. hjælpsbevis (hvis du da ikke allerede har gjort det for nyligt?) Husk at førstehjælpsbeviser skal fornyes hvert andet år.
 • Indsende nyt pasfoto. (hvis du vil have det fornyet)
 • Betale 1000 kr. for registrering (faktura bliver tilsendt hvis du bliver godkendt)

Indsend oplysningerne indsscannet til kontakt@dansktraeklatreforening.dk


Grejbank

det blev på generalforsamlingen i 2021 vedtaget at nedlægge grejbanken. Årsagen er at den igennem årene kun er blevet brugt meget lidt. Der var enighed om at grejet skulle bortloddes blandt deltagerne på generalforsamlingen der afholdes i maj 2022