Træklatreinstruktøreksamen

Kursusvarighed: 
1 dag
Startdato: 
20-09-2024
Underviser og Kursusleder: 

Bjarne Christensen

Kursuspris: 
kr.3800
Kursussted: 
Jægersborg Hegn/Kgs. Lyngby
Kontakttelefon: 
41113229
Kursusbeskrivelse: 

Formål: Eksamen til træklatreinstruktør med ekstern censor skal vise om eksaminanden har et tilstrækkeligt overblik, tekniske færdigheder og rutine til at varetage et ansvar som instruktør i træklatring.

Kursusvarighed: 1 dag, fra kl. 8:00 - 16:00 (kan dog afhænge af antal eksaminander.) Eksamens afviklingen kan betyde ventetid.

Deltagerantal: 2-6 ved mere end 6 deltagere vil der være flere instruktører/eksaminatorer/censorer tilknyttet.

Forudsætninger:

Deltagelse i godkendte træklatreinstruktørkurser eller underskrevet positiv erklæring fra anden aktiv instruktør om egnethed til at deltage i eksamen. Godkendelse fra eksamens arrangøren/eksaminator forud for deltagelse i eksamen. Desuden:

  • Forevisning af gyldigt bevis(under 2 år gammelt) for mindst 7-8 timers førstehjælpskursus eller vedligeholdelsesbevis. Skal forevises instruktøren.
  • Indsendelse af tilmeldingsblanket, logbog, pasfoto senest 14 dage før eksamen til eksaminator/arrangør
  • Alder over 18 år.
  • Eget Klatregrej skal medbringes.

Bemærk! At Arrangøren af eksamen altid bestemmer, om der er plads på eksamensdagen og hvem der kan deltage.

Indhold:

Prøven er i 3 dele og består af en teoriprøve(skriftlig, multiple choice), en praktisk prøve og en Mundtlig prøve med træartsbestemmelse og biotopkendskab

  • Eksamen med deltagelse af ekstern censor.
  • Eksamen varer sammenlagt ialt ca. 1½ time pr. eksaminand men man skal påregne at deltage i den praktiske eksamen som figurant for andre eksaminander.
  • Ved udfordringer med læsning eller skrivning er det muligt at søge om hjælp/ekstra tid

Læs mere om eksamen på www.dansktraeklatreforening.dk, hvor kompendium i træklatring, normer, vejledning til praktisk eksamen mm kan downloades.

Deltagerprisen fastsættes af arrangøren og dækker eksamination, censorgebyr og gebyr for instruktørkort, registrering, erhvervsansvarsforsikring og medlemskab af Dansk Træklatreforening i 5 år.

Evaluering: Eksamenspræstationen gennemgåes mundtligt med censor og eksaminator.

Kursusbevis: Eksamensbevis udleveres hvis eksamen beståes. registrering i instruktørregister og fremsendelse af instruktørkort følger senere.

Teoretisk grundlag:

  • Kompendier og Normer for eksamensafholdelse kan ses på dansk Træklatreforenings hjemmeside under Download.
  • Vejledning til den praktiske eksamen kan hentes her.

Kursets gennemførelse: Gennemføres ved minimum 2 betalende kursister. Kurset foregår udendørs. Egen forplejning medbringes.

Tilmelding: kontakt@raadvadtraepleje.dk eller 41113229