Revurdering af instruktørstatus?

Hvis instruktører ønsker at bevare status som instruktør skal licensen fornyes hvert 5. år.

Kig på udløbsdatoen på instruktørkortet. Er den lig med det nuværende eller kommende år så er der 2 muligheder for at bevare status som aktiv instruktør de næste 5 år:

1) Indsend en udførlig logbog over dine træklatreaktiviteter i de sidste 5 år, til foreningen. Logbog skal indsendes inden 1. december i det år din licens udløber( kontakt@dansktraeklatreforening.dk ), du kan bruge det regneark der kan hentes under Download punktet på hjemmesiden eller du kan indsende din egen udformede logbog men de oplysnigner der listes på foreningens logbogseksempel skal fremgå af din egen logbog. Hvis den bliver godkendt(se nedenfor) - så skal du herefter indsende dato for gyldigt førstehjælpskursus(kursus skal være under 2 år gammelt), hvis det der er registreret på hjemmesiden er udløbet, læs mere her og evt. nyt pasfoto (hvis du vil have det fornyet) , samt indbetale 1000 kr. på foreningens konto i Nordea regnr.: 2252 kontonr.: 8972795586 mærket med: navn og instruktørnr. en faktura bliver fremsendt til dig enten før eller efter du har betalt. 

2) Tilmeld dig til en fornyet eksamen. Se mulighederne på hjemmesiden eller kontakt foreningen. Prisen på deltagelse i en eksamen kan variere afhængigt af hvem der afholder eksamen. Herudover vil du også skulle betale de 1000 kr. til foreningen for fornyet registrering samt indsende de ovenfor nævnte data.

Deltagelse i ny instruktøreksamen: Hvis du som instruktør ikke bliver revurderet senest i det år din licens udløber, eller hvis din logbog ikke bliver godkendt skal du (hvis du fortsat vil have status som instruktør) tilmelde dig til fornyet eksamen.

Instruktører der ikke henvender sig i løbet af udløbsåret(inden 1. december) eller ikke bliver godkendt vil blive slettet som aktive instruktører ved årsskiftet.
 

Evaluering af logbog:

Logbogen vurderes og godkendes af sikkerhedsgruppen, der pt. består af 3 personer. Godkendelse kræver consensus. Logbogen vurderes ud fra følgende punkter:

  1. Instruktørerfaring. Hvor meget(timer) og/eller hvor mange gange har instruktøren rent faktisk fugeret som instruktør i løbet af de sidste 5 år?
  2. Vedligeholdelse af klatrefærdigheder. Hvor meget (antal timer) har instruktøren selv klatret i løbet af de sidste 5 år?
  3. Deltagelse i erfaringsudveksling eller kurser. Har instruktøren deltaget i kurser eller lignede (f.eks. instruktørsamlinger) for at vedligeholde eller udbygge sin viden omkring klatring.
  4. Har Instruktøren et job der indebærer træklatreaktiviteter? Kan evt. angives med en % sats af arbejdstiden og med arbejdsgivererklæring.
  5. Har instruktøren været nogenlunde jævnt aktiv igennem hele den 5 årige periode.