Førstehjælpsbevis?

For at kunne få udleveret et instruktørkort efter bestået eksamen skal man kunne fremvise et gyldigt førstehjælpsbevis. Et gyldigt førstehjælpsbevis skal enten være på mindst 8 timer(vi anbefaler stadig at der tages et 12 timers kursus "førstehjælpere med særligt ansvar") eller et tilsvarende opdateringsbevis på mindst 3-4 timers varighed. Begge typer må ikke være mere end 2 år gamle. Dansk træklatreforening har valgt at lægge sig op ad kravene til kano/kajak (søsport) Vedhæftet er uddannelsesplanen for dette førstehjælpskursus.

Bemærk også at førstehjælpsbeviset herefter skal opdateres hvert 2. år. Log på hjemmesiden og tast den nye bevisdato ind under din konto. 

Står du og skal have et 8 timers førstehjælpskursus eller skal du have fornyet(vedligeholdt) dit førstehjælpsbevis så du stadig kan opretholde dit Instruktørbevis, så kan du komme på min mailliste ved at henvende dig til info@frilufteren.dk .
Undervisningen foregår i Roskilde eller Djursland eller evt. Århus, og overholder kravene fra Dansk Førstehjælps Råds retningslinjer. Der udstedes gyldigt bevis.
Hvis det er muligt for Jer at samle minimum 6 personer, kan jeg også komme til Jer lokalt, forudsat jeg får kørslen betalt.

Er der spørgsmål eller kommentar til ovenstående er man velkommen til at kontakte pr mail info@frilufteren.dk eller tlf. 21669876

RØDE KORS
Træklatreinstruktør, Aktivitetsleder og Førstehjælpsinstruktør
Kenneth Flammild Tlf 21 66 98 76

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fra 1. januar 2019 skal instruktører ikke længere indsende opdaterede beviser

  • men det er jo stadig instruktørens eget ansvar at være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis. I værst tænkelige situation vil vores kollektive ansvarsforsikring ikke dække hvis man som ansvarlig instruktør ikke er i besiddelse af et opdateret førstehjælpsbevis!!
  • Ved eksaminationen af nye instruktører er det eksaminators ansvar at han har set aspiranternes førstehjælpsbeviser og skrevet datoen på beviset ind i eksamensbestillingsformularen til foreningen.

Årsagen til ændret procedure er: Indlevering og opdatering af førstehjælpsbeviser er et problematisk og tidskrævende arbejde. Problematisk fordi der findes cpr. Numre på beviserne og tidskrævende fordi registreringen og udsendelse af remindere på opdatering er tidskrævende.


Fra januar 2016 kom der nye regler for førstehjælpskurser

Der er ændret på kravene fra Dansk Træklatreforening, for at opretholde et godkendt instruktørbevis, kræves et gyldigt mindst 8 timers kursus . Den vigtigste ændring er at der nu kræves et vedligeholdelseskursus hvert 2. år (Opdateringskursus på mindst 3 timer)

8 timers førstehjælpskursus (Se vedhæftet uddannelsesplan)

3 timers Vedligehold (opdateringskurser)
Dansk Førstehjælps Råd vedligeholdelseskurser betegnes pr den 01.01.2016 som ”Opdateringsuddannelser/-kurser”. Første gang man skal have opdateret sit 12/8 timers kursus, skal man tage enten ”Opdatering i førstehjælp ved hjertestop” (3 timer) eller ”Opdatering i livreddende førstehjælp” (3 timer). Det er også muligt at tage ”Førstehjælp ved Hjertestop” (4 timer). Alle 3 kurser er gyldige i 2 år. Når man skal opdatere igen, ved udløbet af de 2 år skal man minimum tage ”opdatering i førstehjælp ved hjertestop” hvis man ikke har taget det ved 1. opdatering for at opretholde et gyldigt 12/8 timers kursus (dvs. man må ikke tage ”Opdatering i livreddende førstehjælp” to gange i træk).

Gyldighedsperiode
Kursus taget før den 31.12.2015; 12 timers Førstehjælpskursus og vedligeholdelseskursus har en gyldighedsperiode på 3 år.
Kursus taget efter den 01.01.2016; 12/8 timers uddannelse og Opdateringskurser (tidligere vedligehold) har en gyldighedsperiode på 2 år.