Regnskab 2008

Resultatopgørelse     2008
Indtægter: Beløb I alt Bemærkninger
  Instruktørregistrering 45.756    
  Censorrevurdering 800    
  Medlemskontingent 0    
Indtægter i alt:   46.556  
Udgifter: Beløb I alt Bemærkninger
  Instruktørkort 2.371    
  Censorhonorar 7.500    
  Kontorartikler 888   Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l.
  Administrationsomkostninger 484   Girokonto 
  Webhosting og domæner 918   Groupcare, dansktraeklatreforening.dk 
  Gebyrer 814    
Udgifter i alt:   12.975  
Resultat før afskrivning og renter   33.580  
  Afskrivning 0    
Resultat før renter   33.580  
  Renteindtægter 90    
  Renteudgifter 2    
Resultat for 2008   33.668  

 

 

 

Statusopgørelse     2008
Aktiver: Beløb I alt Bemærkninger
  Kassebeholdning 33.668    
Aktiver i alt:   33.668  
Passiver: Beløb I alt Bemærkninger
  Egenkapital 33.668    
Passiver i alt:   33.668  
Balance   0  

 

 

 

Budgetforslag     2009
Indtægter: Beløb I alt Bemærkninger
  Instruktørregistrering 36.000   60 instruktører a. 600 kr.
  Censorrevurdering 0   Ingen i 2009
  Medlemskontingent 500    
Indtægter i alt:   36.500  
Udgifter: Beløb I alt Bemærkninger
  Instruktørkort 2.000   Trykning og forsendelse
  Censorhonorar 0   Kommer der forhåbentlig ingen af idet de afregnes direkte med arrangøren
  Kontorartikler 5.000   Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l.
  Administrationsomkostninger 1.000   Girokonto 
  Webhosting og domæner 2.000   Groupcare, dansktraeklatreforening.dk 
  Gebyrer 1.000    
  Generalforsamling     ?
  Censorsamling 4.000   ?
  Aktivitetskonto     ?
  Ny hjemmeside     ?
Udgifter i alt:   15.000  
Årets resultat   21.500  
Kassebeholdning overført fra sidste år   33.668  
Egenkapital   55.168