Regnskab 2009

Resultatopgørelse for Dansk Træklatreforening    2009
Indtægter:
Beløb
I alt
Bemærkninger
 
Instruktørregistrering
25.800
 
og evt. censorhonorarer indbetalt
 
Censorrevurdering
0
 
 
 
Medlemskontingent
0
 
 
Indtægter i alt:
 
25.800
 
Udgifter:
Beløb
I alt
Bemærkninger
 
Instruktørkort
1.604
 
 
 
Censorhonorar
2.545
 
 
 
Kontorartikler
2.455
 
Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l.
 
Administrationsomkostninger
600
 
Girokonto
 
Webhosting og domæner
148
 
Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, Treeclimbing.dk
 
Gebyrer
2
 
 
 
Kontingenter(DGI, forbund mm)
850
 
 
 
Møder
144
 
lokale, fortæring, mm
Udgifter i alt:
 
8.347
 
Resultat før afskrivning og renter
 
17.453
 
 
Afskrivning
0
 
 
Resultat før renter
 
17.453
 
 
Renteindtægter
56
 
 
 
Renteudgifter
0
 
 
Resultat for 2009
 
17.509
 
Statusopgørelse for Dansk Træklatreforening   2009
Aktiver:
Beløb
I alt
Bemærkninger
 
Overført fra forrige år
33.668
 
 
 
Tilgodehavende reg. Afgift
600
 
 
 
Frimærkebeholdning
270
 
 
 
Resultat for indeværende år
17.509
 
 
Aktiver i alt:
 
52.047
 
Passiver:
Beløb
I alt
Bemærkninger
 
Egenkapital
52.047
 
 
Passiver i alt:
 
52.047
 
Balance
 
0
 
Budgetforslag for Dansk Træklatreforening   2010
Indtægter:
Beløb
I alt
Bemærkninger
 
Instruktørregistrering
24.000
 
40 instruktører a. 600 kr.
 
Censorrevurdering
2.400
 
12 x 200kr. I alt 2400kr i 2010
 
Medlemskontingent
200
 
4 ordinære medlemmer
Indtægter i alt:
 
26.600
 
Udgifter:
Beløb
I alt
Bemærkninger
 
Instruktørkort
1.500
 
Trykning og forsendelse
 
Censorhonorar
0
 
Kommer der forhåbentlig ingen af idet de afregnes direkte med arrangøren
 
Kontorartikler
2.500
 
Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l.
 
Administrationsomkostninger
1.000
 
Girokonto
 
Webhosting og domæner
2.000
 
Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, treeclimbing.dk
 
Gebyrer
5
 
 
 
Generalforsamling
500
 
Afhænger af vedtagelser på generalforsamling
 
Censorsamlinger og revurderinger
5.000
 
Afhænger af vedtagelser på generalforsamling
 
Aktivitetskonto
5.000
 
Afhænger af vedtagelser på generalforsamling
 
Ny hjemmeside
5.000
 
Afhænger af vedtagelser på generalforsamling
 
Møder
500
 
 
 
Kontingenter DGI, forbund
2.000
 
 
Udgifter i alt:
 
25.005
 
Årets resultat
 
1.595
 
Kassebeholdning overført fra sidste år
 
52.047
 
Egenkapital
 
53.642