Regnskab

Reviderede regnskaber og budgetter for Dansk Træklatreforening.

§6. Regnskabsår
Stk. 1.: Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Stk. 2.: Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst én gang årligt.
Stk. 3.: Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
 
Revisor er pt.: Jørgen Ravn Elkjær (Lektor økonomi og regnskab RUC)