Regnskab 2010

Resultatopgørelse for Dansk Træklatreforening

2010

Indtægter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørregistrering

30.000

 

og evt. censorhonorarer indbetalt

 

Censorrevurdering

0

 

 

 

Medlemskontingent

50

 

For ordinære medlemmer (ikke instruktører)

 

Eksamensafgift

500

 

Internt afholdte eksaminer

Indtægter i alt:

 

30.550

 

Udgifter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørkort

1.879

 

 

 

Censorhonorar

0

 

 

 

Kontorartikler

1.384

 

Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l.

 

Administrationsomkostninger

600

 

Girokonto

 

Webhosting og domæner

797

 

Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, Treeclimbing.dk, traeklatreforening.dk

 

Gebyrer

0

 

 

 

Kontingenter(DGI, klatreforbund mm)

6.650

 

 

 

Møder

60

 

lokale, fortæring, mm

Udgifter i alt:

 

11.370

 

Resultat før afskrivning og renter

 

19.180

 

 

Afskrivning

0

 

 

Resultat før renter

 

19.180

 

 

Renteindtægter

5

 

 

 

Renteudgifter

0

 

 

Resultat for 2010

 

19.186

 

Statusopgørelse for Dansk Træklatreforening

2010

Aktiver:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Overført fra forrige år

51.177

 

 

 

Tilgodehavende reg. Afgift

0

 

 

 

Tilgodehavende eksamensafgift

500

 

 

 

Tilgodehavende medlemskontingent

0

 

 

 

Frimærkebeholdning

430

 

 

 

Resultat for indeværende år

19.186

 

 

Aktiver i alt:

 

71.292

 

Passiver:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Egenkapital

71.292

 

 

 

Skyldig censorhonorar

0

 

 

Passiver i alt:

 

71.292

 

Balance

 

0

 

Budgetforslag for Dansk Træklatreforening

2011

Indtægter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørregistrering

24.000

 

40 instruktører a. 600 kr.

 

Censorrevurdering

2.400

 

12 x 200kr. I alt 2400kr i 2010

 

Medlemskontingent

200

 

4 ordinære medlemmer

 

Eksamensafgift

2.000

 

afholdning af en intern eksamen med 4 deltagere

Indtægter i alt:

 

28.600

 

Udgifter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørkort

1.500

 

Trykning og forsendelse

 

Censorhonorar

2.000

 

vedr. intern eksamen

 

Kontorartikler

2.000

 

Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l.

 

Administrationsomkostninger

1.000

 

Girokonto

 

Webhosting og domæner

1.000

 

Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, treeclimbing.dk

 

Gebyrer

5

 

 

 

Generalforsamling

300

 

?

 

Censorsamlinger og revurderinger

5.000

 

?

 

Aktivitetskonto

0

 

?

 

Ny hjemmeside

0

 

?

 

Møder

300

 

 

 

Kontingenter DGI, forbund

7.000

 

 

Udgifter i alt:

 

20.105

 

Årets resultat

 

8.495

 

Kassebeholdning overført fra sidste år

 

71.292

 

Egenkapital ultimo 2011

 

79.787