Regnskab 2011

Resultatopgørelse for Dansk Træklatreforening

2011

Indtægter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørregistrering

27.500

 

og evt. censorhonorarer indbetalt

 

Censorrevurdering

0

 

 

 

Medlemskontingent

0

 

For ordinære medlemmer (ikke instruktører)

 

Eksamensafgift

0

 

Internt afholdte eksaminer

 

Erstatningskort

100

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter i alt:

 

27.600

 

Udgifter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørkort

2.989

 

Trykning

 

Censorhonorar

3.354

 

erstatningsbetaling vedr. Karpenhøjs betalingsstandsning

 

Kontorartikler

492

 

Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l.

 

Administrationsomkostninger

822

 

Girokonto, FIK abonnement, Kasserer kursusafg.

 

Webhosting og domæner

472

 

Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, Treeclimbing.dk, traeklatreforening.dk, Gigahost webhotel

 

Gebyrer

0

 

 

 

Kontingenter(DGI, klatreforbund mm)

7.970

 

 

 

Møder

0

 

lokale, fortæring, mm

Udgifter i alt:

 

16.099

 

Resultat før afskrivning og renter

 

11.501

 

 

Afskrivning

0

 

 

Resultat før renter

 

11.501

 

 

Renteindtægter

0

 

 

 

Renteudgifter

0

 

 

Resultat for 2011

 

11.501

 

 

Statusopgørelse for Dansk Træklatreforening

2011

Aktiver:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Overført fra forrige år

70.362

 

 

 

Frimærkebeholdning

312

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgodehavende reg. Afgift

19.200

 

32 a 600kr. Kun ca. 2/3 kan forventes indbetalt

 

Tilgodehavende eksamensafgift

0

 

 

 

Tilgodehavende medlemskontingent

200

 

Fakturaer ikke afsendt :-(

 

Tilgodehavende censorhonorar

3.354

 

tilgodehavende jf. Karpenhøj betalingsstandsning (forventet tab)

 

 

 

 

 

 

Resultat for indeværende år

11.501

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver i alt:

 

104.930

 

Passiver:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Egenkapital:

 

82.176

 

 

    Kassebeholdning

81.864

 

Bankkonto

 

    Frimærkebeholdning

312

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæld:

 

 

 

 

    Skyldig censorhonorar

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Debitorer:

 

22.754

 

 

Dubiøse debitorer:

 

 

 

 

    Forventet tab på Karpenhøj betalingsstandsning

3.354

 

 

 

    Forventet tab på instruktørregistreringsafgifter

7.200

 

12 a 600kr.

 

 

 

 

 

Passiver i alt:

 

104.930

 

Balance

 

0

 

 

Budgetforslag for Dansk Træklatreforening

2012

Indtægter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørregistrering

24.000

 

40 instruktører a. 600 kr.

 

Censorrevurdering

2.400

 

12 x 200kr. I alt 2400kr i 2010

 

Medlemskontingent

200

 

4 ordinære medlemmer

 

Eksamensafgift

2.000

 

afholdning af en intern eksamen med 4 deltagere

 

Erstatningskort

200

 

 

 

Instruktørrevurdering

10.800

 

18 instruktører a. 600 kr.

Indtægter i alt:

 

39.600

 

Udgifter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørkort

3.500

 

Trykning

 

Censorhonorar

2.000

 

vedr. intern eksamen

 

Kontorartikler

4.000

 

Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l.

 

Administrationsomkostninger

1.500

 

Girokonto

 

Webhosting og domæner

700

 

Gigahost, dansktraeklatreforening.dk, treeclimbing.dk

 

Gebyrer

5

 

 

 

Generalforsamling

300

 

?

 

Censorsamlinger og revurderinger

10.000

 

?

 

Aktivitetskonto

0

 

?

 

Ny hjemmeside

0

 

?

 

Møder

300

 

 

 

Kontingenter DGI, forbund

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter i alt:

 

32.305

 

Årets resultat

 

7.295

 

 
Bilag