Regnskab 2012

Resultatopgørelse for Dansk Træklatreforening 2012
Indtægter: Beløb I alt Bemærkninger
  Instruktørregistrering 51.100   og evt. censorhonorarer indbetalt. Instruktørrevurdering
  Medlemskontingent 500   For ordinære medlemmer (ikke instruktører)
  Erstatningskort 100    
  Kursusafgiftsindbetaling 2.031   Medlemmers indbetaling af kursusafgift
Indtægter i alt:   53.731  
Udgifter:      
  Instruktørkort 3.390   Trykning hos RD data
  Kontorartikler 3.052   Frimærker, konvolutter, farvepatroner, printerpapir o.l.
  Administrationsomkostninger 600   Girokonto/FIK abb.
  Webhosting og domæner 472   Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, Treeclimbing.dk, traeklatreforening.dk, Gigahost webhotel
  Kontingenter(DGI, klatreforbund mm) 9.513    
  Møder og mødedeltagelse 2.747   lokale, fortæring, transport mm generalforsamling o.l.
  Kursusafgifter/kursusudlæg 2.031   Betaling for kurser og Udlæg for medlemmers kursusafgift
  Censorsamlinger 3.467    
  Instruktørsamlinger 3.920    
  PR/Markedsføring o.l. 308   Udlodningspræmier,
Udgifter i alt:   29.500  
Resultat for 2012 24.231  
         
Statusopgørelse for Dansk Træklatreforening 2012
Aktiver: Beløb I alt Bemærkninger
  Overført fra forrige år 81.864   Bankkonto ult. 2011
  Tilgodehavende reg. Afgift 11.400   19 x 600
  Frimærkebeholdning 240    
  Tilgodehavende Censorhonorar 3.354   tilgodehavende jf. Karpenhøj betalingsstandsning (forventet tab)
  Resultat for indeværende år 24.231    
Aktiver i alt:   121.089  
Passiver: Beløb I alt Bemærkninger
  Egenkapital   106.335  
      Kassebeholdning 106.095   Bankkonto ult. 2012
      Frimærkebeholdning 240    
  Debitorer:   10.677  
  Dubiøse debitorer:   4.077  
      Forventet tab på Karpenhøj betalingsstandsning 1.677   50,74% i dividende er stillet i udsigt
      Forventet tab på instruktørregistreringsafgifter 2.400   4 x 600
Passiver i alt:   121.089  
         
Budgetforslag for Dansk Træklatreforening 2013
Indtægter: Beløb I alt Bemærkninger
  Instruktørregistrering 30.000   50 instruktører a. 600 kr.
  Medlemskontingent 500   10 ordinære medlemmer
  Erstatningskort 200    
  Instruktørrevurdering 9.000   56 instruktører skal revurderes i 2013 men kun ca. 1/3 formodes at blive revurderet a 500 kr.
Indtægter i alt:   39.700  
Udgifter: Beløb I alt Bemærkninger
  Instruktørkort 4.000   Trykning
  Censorhonorar 0   vedr. intern eksamen
  Kontorartikler 5.000   Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l.
  Administrationsomkostninger 1.000   Girokonto, FIK abonnement, Kasserer kursusafg.
  Webhosting og domæner 800   Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, treeclimbing.dk, Gigahost
  Gebyrer      
  Generalforsamling 7.000   incl. Aktivitet
  Censorsamlinger og instr. Samlinger 10.000   ?
  Aktivitetskonto 30.000   Indkøb af klatregrej til demo, PR arbejde og udleje
  Markedsføring og PR materiale 10.000    
  Ny hjemmeside 5.000   Opgradering til Drupal 7?
  Møder 300    
  Kontingenter DGI, forbund 0    
Udgifter i alt:   73.100  
Årets resultat   -33.400  
Kassebeholdning overført fra sidste år   106.095  
Kassebeholdning ultimo 2013   72.695