Regnskab 2013

Resultatopgørelse for Dansk Træklatreforening

2013

Indtægter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørregistrering og revurdering

65.700

 

Instruktørregistreringsafgift og Instruktørrevurderingsafgift

 

Censorrevurdering

0

 

 

 

Medlemskontingent

400

 

For ordinære medlemmer (ikke instruktører)

 

 

 

66.100

 

 

Censorhonorar

14.202

 

 

 

Eksamensafgift

2.500

 

Internt afholdte eksaminer og afbestillingsgebyrer

 

Erstatningskort

0

 

Indbetaling for tilsendt erstatningskort.

 

Censorsamlinger

0

 

Forudbetalt deltagerafgift

 

Instruktørsamlinger

7.200

 

Forudbetalt deltagerafgift

 

Møder

1.400

 

Mødeafgift.

 

Kursusafgiftsindbetaling

2.031

 

Medlemmers indbetaling af kursusafgift

 

 

 

27.333

 

 

Udlejning af grej

500

 

Indtægt ved udlejning af grej

 

 

 

500

 

Indtægter i alt:

 

93.933

 

Udgifter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørkort

3.575

 

Trykkeudgifter

 

Kontorartikler

4.350

 

Frimærker, konvolutter, farvepatroner, printerpapir o.l.

 

Administrationsomkostninger

600

 

Girokonto/FIK abb.

 

Webhosting og domæner

1.971

 

Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, Treeclimbing.dk, Traeklatreforening.dk, Gigahost webhotel, DK-hostmaster

 

Gebyrer

0

 

 

 

Kontingenter(DGI, klatreforbund mm)

8.775

 

 

 

Honorarer

13.752

 

Udbetalte honorarer (f.eks. Censorer)

 

Eksamensafgift

500

 

Udlæg

 

Censorsamlinger o.l.

4.622

 

Udgifter ved samlingerne

 

Instruktørsamlinger

0

 

Udgifter ved samlingerne

 

Møder

6.535

 

lokale, fortæring, mm

 

Kursusafgifter/kursusudlæg

0

 

Betaling for kurser og Udlæg for medlemmers kursusafgift

 

PR/Markedsføring o.l.

5.807

 

Udlodningspræmier,Honorar for instruktørhjælp på stand

 

Indkøb af grej

25.916

 

 

 

Udlejning af grej

320

 

forsendelsesomkostninger mm

Udgifter i alt:

 

76.723

 

Resultat år:

2013

17.210

 

 

Statusopgørelse for Dansk Træklatreforening

2013

Aktiver:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Overført fra forrige år

106.095

 

Bankkonto ult. 2012

 

Resultat for indeværende år

17.210

123.305

Bankkonto ult. 2013

 

Frimærkebeholdning

1.479

 

 

 

Tilgodehavender:

 

 

 

 

  Tilgodehavende reg. Afgift

12.000

 

20 x 600

 

  Tilgodehavende eksamensafgift

 

 

 

 

  Tilgodehavende medlemskontingent

 

 

 

 

  Tilgodehavende Censorhonorar

 

 

 

 

Værdi af Grej til udlejning

12.958

 

 

 

 

 

 

Indkøbt 2013 for 25.916kr. Afskrives med 50% pr år

Aktiver i alt:

 

149.742

 

Passiver:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Egenkapital

 

132.020

 

 

Gæld:

 

7.722

 

 

   Skyldig censorhonorar

0

 

 

 

   Skyldig beløb for instruktørsamling

6.722

 

Sletten 2013 Sanne Skov

 

   Skyldig honorar for Give festival

1.000

 

Lasse Stig Hansen

 

Dubiøse debitorer:

 

10.000

 

 

    Forventet tab på instruktørregistrering

10.000

 

 

Passiver i alt:

 

149.742

 

Balance

 

0

 

 

 

 

 

Budgetforslag for Dansk Træklatreforening

2014

Indtægter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørregistrering

36.000

 

60 instruktører a. 600 kr.

 

Medlemskontingent

700

 

14 ordinære medlemmer

 

Erstatningskort

400

 

 

 

Instruktørrevurdering

10.000

 

39 instruktører skal revurderes i 2014 men kun ca. 1/2 formodes at blive revurderet a 500 kr.

 

Udlejning af materiel

2.000

 

 

 

Tilskud

 

 

 

Indtægter i alt:

 

49.100

 

Udgifter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

 

Instruktørkort

4.000

 

Trykning

 

Censorhonorar

0

 

vedr. intern eksamen

 

Kontorartikler

5.000

 

Frimærker, konvolutter, printerpapir o.l.

 

Administrationsomkostninger

1.000

 

Girokonto, FIK abonnement, Kasserer kursusafg.

 

Webhosting og domæner

2.000

 

Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, treeclimbing.dk, Gigahost

 

Gebyrer

0

 

 

 

Generalforsamling

3.000

 

incl. Evt. Aktivitet og fortæring

 

Censorsamlinger og instr. Samlinger

10.000

 

jf. generalforsamlingsbeslutning

 

Aktivitetskonto

30.000

 

Oprettelse af klatreklubber mm

 

Ny hjemmeside

20.000

 

Opgradering til Drupal 7?

 

Møder

10.000

 

Bestyrelsen

 

Kontingenter DGI, forbund

0

 

 

 

Indkøb af printer

5.000

 

Kasserer

 

PR og markedsføring

10.000

 

nyt logo, Deltagelser på messer og DM i Træklatring mm

 

Indkøb af grej

30.000

 

 

Udgifter i alt:

 

130.000

 

Årets resultat

 

-80.900

 

Kassebeholdning overført fra sidste år

 

123.305

 

Kassebeholdning ultimo 2014

 

42.405