Regnskab 2014

2014 Resultatopgørelse for Dansk Træklatreforening

Indtægter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

Instruktørregistrering og revurdering

56.000

 

Instruktørregistreringsafgift og Instruktørrevurderingsafgift

Censorrevurdering

0

 

 

Medlemskontingent

50

 

For ordinære medlemmer (ikke instruktører)

 

 

56.050

 

Censorhonorar

6.082

 

 

Eksamensafgift

0

 

Internt afholdte eksaminer og afbestillingsgebyrer

Erstatningskort

50

 

Indbetaling for tilsendt erstatningskort.

Censorsamlinger

0

 

Forudbetalt deltagerafgift

Instruktørsamlinger

0

 

Forudbetalt deltagerafgift

Møder

0

 

Mødeafgift.

Kursusafgiftsindbetaling

0

 

Medlemmers indbetaling af kursusafgift

 

 

6.132

 

Udlejning af grej

420

 

Indtægt ved udlejning af grej

Salg af 1. hj. Tasker

2.613

 

Indtægt ved salg af 1. hj. Tsker

 

 

3.033

 

 

 

 

 

Indtægter i alt:

 

65.215

 

Udgifter:

Beløb

I alt

Bemærkninger

Instruktørkort

7.060

 

Trykkeudgifter

Kontorartikler

6.666

 

Frimærker, konvolutter, farvepatroner, printerpapir o.l.

Administrationsomkostninger

2.302

 

Girokonto/FIK abb.

Webhosting og domæner

1.187

 

Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, Treeclimbing.dk, traeklatreforening.dk, Gigahost webhotel, DK-hostmaster

Gebyrer

213

 

 

Kontingenter(DGI, klatreforbund mm)

0

 

 

                                                                                                                                                                                17.428

Honorarer

6.082

 

Udbetalte honorarer (f.eks. Censorer)

Eksamensafgift

0

 

Udlæg

 

 

6.082

 

Censorsamlinger o.l.

0

 

Udgifter ved samlingerne

Instruktørsamlinger

6.722

 

Udgifter ved samlingerne

Møder

5.443

 

lokale, fortæring, mm

Kursusafgifter/kursusudlæg

2.100

 

Betaling for kurser og Udlæg for medlemmers kursusafgift

 

 

14.266

 

PR/Markedsføring o.l.

20.634

 

Udlodningspræmier,Honorar for instruktørhjælp på stand

 

 

20.634

 

Indkøb af grej

0

 

 

Udlejning af grej (Omkostninger)

0

 

reparation, forsendelsesomkostninger mm

 

Indkøb af 1. hj. Tasker

3.788

 

Indkøbspris, forsendelse mm

 

 

 

3.788

 

 

 

 

 

Udgifter i alt:

 

62.197

 

Resultat før afskrivning og renter

 

3.018

 

 

Afskrivning

0

 

 

Resultat før renter

 

3.018

 

 

Renteindtægter

0

 

 

Renteudgifter

0

 

 

Resultat for 2014

 

3.018

 

 

2014 Statusopgørelse for Dansk Træklatreforening

Aktiver:

Beløb

I alt

Bemærkninger

Overført fra forrige år

123.086

 

Bankkonto ult. 2013

Tilgodehavende reg. Afgift

 

 

 

Tilgodehavende eksamensafgift

 

 

 

Tilgodehavende medlemskontingent

 

 

 

Frimærkebeholdning

375

 

 

Tilgodehavende Censorhonorar

 

 

 

Resultat for indeværende år

2.862

 

 

 

 

 

 

Aktiver i alt:

 

126.323

 

Passiver:

Beløb

I alt

Bemærkninger

Egenkapital

 

126.323

 

 Kassebeholdning

126.323

 

Bankkonto ult. 2014

 Frimærkebeholdning

 

 

 

 

 

 

 

Gæld:

 

0

 

 Skyldig censorhonorar

0

 

 

 Skyldig beløb for instruktørsamling

0

 

 

 Skyldig

 

 

 

Debitorer:

 

0

 

Dubiøse debitorer:

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiver i alt:

 

126.323

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance

 

0