Regnskab 2015

Resultatopgørelse for Dansk Træklatreforening 2015
Indtægter: Beløb I alt Bemærkninger
  Instruktørregistrering og revurdering 66.650   Instruktørregistreringsafgift og  Instruktørrevurderingsafgift
  Censorrevurdering 0    
  Medlemskontingent 0   For ordinære medlemmer (ikke instruktører)
      66.650  
  Censorhonorar 11.266    
  Eksamensafgift 0   Internt afholdte eksaminer og afbestillingsgebyrer
  Erstatningskort 0   Indbetaling for tilsendt erstatningskort.
  Censorsamlinger 0   Forudbetalt deltagerafgift
  Instruktørsamlinger 0   Forudbetalt deltagerafgift
  Møder 0   Mødeafgift.
  Kursusafgiftsindbetaling 38.200   Medlemmers indbetaling af kursusafgift
      49.466  
  Udlejning af grej 476   Indtægt ved udlejning af grej
  Salg af 1. hj. Tasker 1.340   Indtægt ved salg af 1. hj. Tsker
      1.340  
  Andre Indtægter 34   Modposteringer
Indtægter i alt:   117.966  
Udgifter: Beløb I alt Bemærkninger
  Instruktørkort 5.914   Trykkeudgifter
  Kontorartikler 0   Frimærker, konvolutter, farvepatroner, printerpapir o.l.
  Administrationsomkostninger 30.467   Girokonto/FIK abb.
  Webhosting og domæner 1.085   Groupcare, dansktraeklatreforening.dk, Treeclimbing.dk, traeklatreforening.dk, Gigahost webhotel, DK-hostmaster
  Gebyrer 200   Visakort, 
  Kontingenter(DGI, klatreforbund mm) 0    
         
  Honorarer  12.339   Udbetalte honorarer (f.eks. Censorer og Kasserer)
  Eksamensafgift 0   Udlæg
         
  Censorsamlinger o.l. 0   Udgifter ved samlingerne
  Instruktørsamlinger 0   Udgifter ved samlingerne
  Møder 111   lokale, fortæring, mm
  Kursusafgifter/kursusudlæg 32.500   Betaling for kurser og Udlæg for medlemmers kursusafgift
         
  PR/Markedsføring o.l. 7.420   Udlodningspræmier,Honorar for instruktørhjælp på stand
         
  Indkøb af grej 0    
  Udlejning af grej (Omkostninger) 878   reparation, forsendelsesomkostninger mm
  Indkøb af 1. hj. Tasker 3.304   Indkøbspris, forsendelse mm
      4.182  
         
Udgifter i alt:   94.218  
Resultat før afskrivning og renter   23.748  
  Afskrivning 0    
Resultat før renter   23.748  
  Renteindtægter 0    
  Renteudgifter 0    
Resultat for 2015   23.748