Regnskab 2016

 

 

Beløb

I alt

Instruktøruddannelsen:

 

 

 

Indtægter:

 

91.075

 

Instruktørregistrering og -revurdering

78.600

 

 

Censorrevurdering

0

 

 

Eksamensafgift

12.475

 

 

Medlemskontingent

0

 

 

Udgifter:

 

46.451

 

Instruktørkort

5.918

 

 

Porto

4.570

 

 

Censorhonorar

21.100

 

 

Kørselsudgifter

14.864

 

 

Førstehjælpskurser

0

 

 

Administrationsudgifter

0

 

 

Kontorartikler

0

 

Instruktøruddannelsen resultat:

 

44.623

Kurser og Arrangementer:

 

 

 

Indtægter:

 

21.900

 

Indbetalt kursus/deltager betaling

21.900

 

 

Udgifter:

 

47.365

 

Lokaleleje og forplejning

9.427

 

 

Kørsel

3.194

 

 

Undervisningshonorar

24.768

 

 

Kursusafgifter/kursusudlæg

9.977

 

 

Administrationsudgifter

0

 

Kurser og arrangementer resultat:

 

-25.465

Salg og Udlejning:

 

 

 

Indtægter:

 

4.000

 

Udlejning af grej

400

 

 

Salg af 1. hj. Tasker

3.600

 

 

Udgifter:

 

10.693

 

Indkøb af grej

6.685

 

 

Forsendelse, reparation mm

0

 

 

Indkøb af 1. hj. Tasker

4.008

 

 

Administrationsudgifter

0

 

Salg og udlejning resultat:

 

-6.693

PR og markedsføring:

 

 

 

Indtægter:

 

0

 

Div.

 

 

 

Udgifter:

 

9.926

 

Materiel, leje, logi mm

200

 

 

Hjemmeside

684

 

 

Deltagelse ved arrangementer

9.042

 

 

Administrationsudgifter

0

 

PR og markedsføring resultat:

 

-9.926

Administration:

 

 

 

Indtægter:

 

0

 

Div.

 

 

 

Udgifter:

 

16.786

 

Godtgørelse til kasserer

5.600

 

 

Kontorartikler

7.024

 

 

Administrationsomkostninger

3.313

 

 

Gebyrer

850

 

 

Kontingenter(DGI, klatreforbund mm)

0

 

Administration resultat:

 

-16.786

 

 

 

Resultat før afskrivning og renter

 

-14.247

 

Afskrivning

0

 

Resultat før renter

 

-14.247

 

Renteindtægter

0

 

 

Renteudgifter

0

 

Resultat for 2016

 

-14.247

 

Statusopgørelse for Dansk Træklatreforening  2016

Aktiver:

Beløb

I alt

 

Bankkonto ultimo

135.824

 

 

Frimærkebeholdning

1.612

 

 

Tilgodehavende eksamensafgift

3.300

 

Aktiver i alt:

 

140.736

Passiver:

Beløb

I alt

 

Egenkapital:

 

140.736

 

   Resultat for indeværende år

-14.247

 

 

   Bankkonto primo

150.071

 

 

Gæld:

 

0

Passiver i alt:

 

140.736

Balance

 

0