Forsikring og træklatring som event ved en polter abend?

Hvis man helt privat arrangerer en træklatring som event ved en polter abend, hvordan er man så stillet forsikringsmæssigt?

De forsikringer der kan blive tale om i dette tilfælde er persolige ulykkesforsikringer(frivilligt) og instruktørens ansvarsforsikring(erhvervsansvar)

Den der har rollen som instruktør vil altid have et ansvar, hvis han/hun ikke har opført sig som den gode familiefar (den der altid gør det rigtige). Stil dig selv spørgsmålene: Har du gjort alt hvad du kan for at undgå ulykker? har du gjort alt hvad du kan for at overholde evt. alment gældende og accepterede normer på området? Har du den uddannelse, ekspertice og viden, der kræves af alment gældende og accepterede normer på området?

Aktive instruktører i Dansk Træklatreforening er dækket af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring Hvis de ellers opfører sig som ovenstående gode familie far.

Som instruktør skal du oplyse deltagerne om at de måske ikke er dækket af deres egen ulykkesforsikring(hvis de da har en) når de deltager i træklatrearrangementer. 

Det kan altid være en god ide at få en skriftlig erklæring fra deltagerne om at de acceptere deltagelse i arrangementet. Dette vil tydeliggøre for dem at arrangementet ligger uden for normal forsikringsdækning. Deltagere skal altid gøres opmærksom på forsikringsforhold omkring denne type arrangementer.

Det er en god ide at deltagerne (og selvfølgelig også instruktøren) undersøger deres egen ulykkesforsikring for at finde ud af hvordan de er dækket ved et evt. uheld.

Spørg dit forsikringsselskab om der evt. kan tegnes en speciel forsikring der kun gælder for det ene arrangement.