Gældende regler for Klatreaktiviteter med børn i en frivillig organisation?

Gældende regler for Klatreaktiviteter med børn i en frivillig organisationatring. Hvilken uddannelse skal man have, for at få lov til at rappelle med børn?

Der er ingen lovgivning på området og det gælder derfor om at bruge sund fornuft og følge de normer og alment accepterede regler der generelt bliver fulgt i klatreverdenen. Så spørgsmålet kan besvares således: Der bør altid være en instruktør tilstede når der ved åbne arrangementer og erhvervsmæssigt/foreningsmæssigt anvendes klatregrej (seler, reb, karabiner, rebbremser mm) og/eller hvor der etableres midlertidige sikringer i træer, vægge eller lignende. I forbindelse med klatring med børn og andre (uvidende) deltagere i arrangementet. Når der bruges træer til at sikre i, er det mest oplagt at uddanne en af de ansatte/frivillige ledere til træklatreinstruktør.