Hvor tit skal logbog afleveres?

Logbog skal afleveres før 1. eksamination og herefter ved hver revurdering. I øjeblikket hvert 5. år.