Hvilke krav er der til et gyldigt 1. hjælpsbevis

Et gyldigt 1. hjælpsbevis skal bygge på et kursus af mindst 8 timers varighed og overholde de sidste nye retningslinier fra Dansk Førstehjælpsråd. Opdateringsbeviset/vedligeholdelsesbeviset skal ligeledes overholde retningslinier fra Dansk Førstehjælpsråd og have en varighed på 3-4 timer. Beviset eller opdateringsbeviset skal være under 2 år gammelt. Du skal indsende beviset til kontakt@dansktraeklatreforening.dk